หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
โครงการ อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายปี 2562 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การบริการจัดการขยะและของเสียอันตราย ปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 22.55 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999