กิจกรรม
ข่าวสาร
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999