หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน โดย นายพงศ์สิริ พารา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญสม พาสีคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางณิชานันท์ อินบัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาววรีรัตน์พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร  

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999