หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

เรียน  ประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โดยสามารถร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้ที่ https://itas.nacc.go.th/notification/list
หรือแสกน QR Code ตามด้านบนนี้ค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการทำแบบสำรวจครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 16.12 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999