หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม2562 เวลา 8.30 น. นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นายพงษ์สิริ พารา รองนายก อบต. นางนิชานันท์ อินบัว รองปลัด อบต. พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. คณะเจ้าหน้าที่ อบต. และตัวแทนจากโรงงานน้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร โดย คุณวัลลภ เสือเดช ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกลและยานยนต์หนักและคุณอิทธิพล เณรตา เจ้าหน้าที่ CSR โรงงานน้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร ร่วมด้วยประชาชน หมู่7 บ้านหนองไทร ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ได้ดำเนินการกิจกรรม โครงการกำจัดผักตบชะวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2562 บริเวณ คลองขอนยาง พื้นที่ หมู่7 ซึ้งมี ผักตบชะวาและวัชพืชขึ้นอยู่เต็มคลองเป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนมาร่วมกำจัดพักตบชวาและทางโรงงานน้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์
รถแบคโฮคอยาวมาช่วยในการลอกผักตบชวาและวัชพืชออกจากคลองดังกล่าว อบต.วังชะโอนจึงขอขอบคุณ ทางโรงงาน น้ำตาลทิพย์มานะที่นี้ด้วยค่ะ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม อย่างเป็นรูปธรรมซึ้งเป็นสถานการณ์การที่เกิดขึ้นซ้ำซากสาเหตุสำคัญประการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหามาจากการตื้นเขินของแหล่งน้ำสาธารณะ และการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้ำและบดบังทัศนียภาพแหล่งน้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999