หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนทหารกองเกิน เกิด พ.ศ.2542  
 

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนขอประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนทหารกองเกิน เกิด พ.ศ.2542 ที่ยังไม่มารับหมายเรียกที่อำเภอ ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และหากพ้นกำหนดแล้ว จะต้องมีความผิดพลาดตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 09.59 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999