หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 


 
โครงการเสริมสร้างความรู้ต่อต้านทุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ต่อต้านทุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายจิรัฏฐ์ ยังสุข ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลสลกบาตร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้บรรยายประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ,ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ,ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และหลักประมวลจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 อย่าง ดังนี้
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาและสถานการณ์
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
3. มีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติราชการ
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นำความรู้ และประสบการณ์ในโครงการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ


 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 15.31 น. โดย คุณ น้ำผึ้ง ฤทธิ์กระจาย

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10