หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-14 ตำบลวังชะโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.วังชะโอน ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวังชะโอน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการ 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 4 งานบริการ คือ
1) งานบริการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลวังชะโอน ต้านภัยยาเสพติดฯ
2) งานบริการโครงการส่งเสริมอาชีพฯ
3) งานบริการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4) งานบริการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผลการประเมินความพึงพอใจ งานการบริการโดยรวม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.80 เมื่อจำแนกตามงานบริการพบว่า งานบริการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลวังชะโอน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด จัดเก็บแบบสำรวจโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายละเอียดอยู่ด้านบนคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 15.53 น. โดย คุณ น้ำผึ้ง ฤทธิ์กระจาย

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10