หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
<<
>>
X
ประกาศ งบประมาณ 2568
แบบคำขอลงทะเบียนฯ
แบบยืนยันสิทธิฯ
หนังสือมอบอำนาจ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ขอประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน กำหนดให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567 ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) ในวันเวลาราชการ โดยผู้ทีสิทธิยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนนับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        1.1  มีสัญชาติไทย
        1.2  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลวังชะโอน
        1.3  อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
        1.4  เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
2. หลักฐานในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
        2.1  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        2.2  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        2.3  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
        2.4  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทน ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลใดที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียน ตามระเบียบ ข้อ 7 ให้แนบเอสารหลักฐานข้อมูล ดังนี้
         3.1  แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
         3.2  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
     ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน โทร 055-772518 / 086-2155504 (คุณนัชชา)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2566 เวลา 11.40 น. โดย คุณ นัชชา สีสมุทร์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10