หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายจิรัฏฐ์ ยังสุข ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลระหาน และ พ.ต.ท. ลิขิต ทองปาน ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 21.42 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999