หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฺเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธ์พืช   18 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมและขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   16 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า   4 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ.2562   28 ส.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562   28 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   7 ส.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   30 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   5 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   2 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน   2 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   30 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563   30 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2561-2563)   30 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน   30 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   30 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน) ประจำเดือน มกราคม 2562   30 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   30 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561   26 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999