หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562   8 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนทหารกองเกิน เกิด พ.ศ.2542   8 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฺเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธ์พืช   18 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมและขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   16 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า   4 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ.2562   28 ส.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562   28 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   7 ส.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   30 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   5 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   2 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน   2 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   30 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563   30 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2561-2563)   30 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน   30 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   30 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน) ประจำเดือน มกราคม 2562   30 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999