หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   7 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   30 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   5 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   2 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน   2 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   30 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563   30 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2561-2563)   30 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน   30 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   30 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน) ประจำเดือน มกราคม 2562   30 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   30 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561   26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน   26 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    26 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ (ล่าสุด ณ 25 มิถุนายน 62)   26 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านภาษี (ล่าสุด ณ 25 มิถุนายน 62)   26 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลวังชะโอน    26 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   26 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999