หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนางเล็ก ไสแสง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พ.ค. 2565 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนางสาวสุภาวินี จันทร์ดี ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พ.ค. 2565 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนายอาทิตย์ ในประเทศ ม.2  31 พ.ค. 2565 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนายสุนทร มหาพันตรี ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ค. 2565 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนายสุนทร สีขุมเหล็ก ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ค. 2565 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้านวังชะโอนน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธึเฉพาะเจาะจง  30 พ.ค. 2565 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนางดาวเรือง บัวแพง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ค. 2565 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาลดาลบริเวณที่ดินนางสาวแฟนต้า อยู่เครือ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ค. 2565 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนานางน้อย สาระพงษ์ ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2565 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานหน้าวัดป่าวังชะโอนถึงคลองไผ่ขวาง หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มี.ค. 2565 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตูม หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มี.ค. 2565 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางทองแดง แสนสิงห์ถึงบ้านนายสมบูรณ์ สอนอำคา หมู่ที่ 8 บ้านไผ่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มี.ค. 2565 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลบริเวณที่นายทวี มาตรศรี หมู่ที่ 3 บ้านชายเคือง   8 มี.ค. 2565 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลบริเวณที่นายถนอม สุมังคะละ หมู่ที่ 3 บ้านชายเคือง   8 มี.ค. 2565 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง   8 มี.ค. 2565 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากไร่นางลัดดา เพ็ญไพจิตร ถึงสามแยกไร่นางกรองทอง อุตะมะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่นาตาเซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มี.ค. 2565 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายแยกนานางสมพร แก้วรอดไว ถึงนานางสมยา ในประเทศ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มี.ค. 2565 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจาน กุมภา หมู่ที่ 11 บ้านพงษ์สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2565 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565  28 ก.พ. 2565 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565  1 ก.พ. 2565 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การดำเนินการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  13 ก.ย. 2564 53
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10