หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร ในเครือข่าย  
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการตำบลคลองน้ำไหล   23 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    23 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่ทับสายไฟฟ้า บริเวณถนนริมคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร   23 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ   ประชุมประชาคมการใช้น้ำประปา   23 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ   พิธีส่งมอบถนน ปตท.สผ.   23 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ   เทศบาลตำบลทับคล้อดูงาน   23 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสะอาด-บ้านเสี่ยขัด   23 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.คลองพิไกร   เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1)   23 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ประชาสุขสันต์   ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2562   23 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองน้อย ม.1   23 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในอาคาร ประจำปี 2562   23 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   โครงการส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 2562   23 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   อบต.บึงทับแรต ร่วมจัดนิทรรศการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลช่องลม   23 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   โครงการจัดการความรู้ KM 2562   23 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อ่างทอง   ประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   23 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอลานกระบือร่วมส่งแรงใจเชียร์ น้องนุช กรชนุช นิราศ   21 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ้างเหมาจัดทำโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านพิกุลทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร    20 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง เชื่อม บ้านดงมัทรี (ตำบลเขาคีริส)ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพช   20 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่2/2562   20 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังตะแบก   ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   20 ก.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1076
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999