หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร ในเครือข่าย  
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   เอกสารรายงานผลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันเข้าพรรษา) ศพด.บ้านท่าช้างค่ะ   19 ส.ค. 2562 13
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หมู่ 7   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ    19 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและจ้างทำคู่มือประกอบการอบรม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนผุ้สูงอายุ)   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพธิ์ทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5   19 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.คลองพิไกร   โครงการฟันสวยด้วยรอยยิ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกร   19 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านไร่ลำปาง   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดน   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังชะโอน   โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 ส.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - ๐๐๐๖   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประจำเดือน กรกฏาคม 2562   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมทำอาหารเพื่อสุขภาพ (น้ำพริกอ่องไก่และลาบหมูทอดไร้น้ำมัน)   18 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านพราน   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบเลิศ ม.2บ้านพรานกระต่าย   16 ส.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองน้ำไหล   16 ส.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังไทร      16 ส.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1050
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999