หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  โครงสร้างองค์กร  
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานกิจการสภา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานส่งเสริมการเกษตร
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
   
 
ฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานธุรการ
 
- งานศูนย์เยาวชน
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานฝึกอบรมพัฒนา
- งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
- งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานธุรการ
   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10