หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บริการขั้นพื้นฐาน  
 
 
การคมนาคม
 
 
ในเขตตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 90 เป้าหมายคือต้องการ
ให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่
จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกสาย อบต.วังชะโอนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1174 สาย ทุ่งสนุ่น-บึงบ้าน      

สะพาน จำนวน 12 สะพาน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย
 

ลาดยาง จำนวน 1 สาย

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 16 สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย

ลาดยาง จำนวน 7 สาย

ลูกรัง จำนวน 7 สาย

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน จำนวน 77 สาย
 

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 67 สาย

ลาดยาง จำนวน 10 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วยหนอง คลองบึง ได้แก่ คลองวังวัด, คลองวังชะโอน, คลองช้างคลุก, คลองไผ่ขวาง, คลองสาแวด, บึงใหญ่,
บึงอีเอียง

มีบ่อนำตื้น จำนวน 112 แห่ง

มีบ่อบาดาล จำนวน 489 แห่ง

มีฝาย จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้านมีประปาขนาดใหญ่ อยู่ที่ ม.2, ม.6, ม.7, ม.8, ม.13 หมู่บ้านอื่นมีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
   

ไม้และป่าไม้ มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

ดิน สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก
ทำไร่ ทำนา ทำสวน และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ และที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็น
 

ดินร่วนปนทราย ประมาณ 75%

ดินลูกรัง ประมาณ 15 %

ดินในพื้นที่เป็นดินเหนียว ประมาณ 10 %

น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำใต้ดิน ซึ่งจะต้องนำมา ผ่านกระบวนการของระบบประปา สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ สามารถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้
 
กลุ่มอาชีพ
 
   
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 6 กลุ่ม

กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า

กลุ่มตัดเย็บผ้า

กลุ่มตำพริกแกง

กลุ่มสานเสื่อ

กลุ่มนวดแผนไทย

กลุ่มสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10