<
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  คู่มือประชาชน  
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก)


ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ใบคำร้องทั่วไป


แบบขอใช้พัสดุราชการ


แบบขอใช้สถานที่ราชการ


แบบคำขอสนับสนุนกำลังสมาชิก อปพร.


แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ......


แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ .....


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2


คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ


คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้นถอนอาคาร

 
  (1)  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10