หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บุคลากร  
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


นางณิชานันท์ อินบัว
รองปลัด อบต.วังชะโอน
รักษา่การแทนปลัด อบต.วังชะโอน
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรรีรัตน์ พิกุลประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวน้ำผึ้ง ฤทธิ์กระจาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเกตุสุริน เกษมสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนุจรีย์ สอนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอานนท์ กลางเมืองพล
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววาสนา รุ่งเรืองรัศมี
นักการภารโรง


นายฉัตรชัย จบศรี
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999