หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บุคลากร  
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


นางณิชานันท์ อินบัว
รองปลัด อบต.วังชะโอน
รักษา่การแทนปลัด อบต.วังชะโอน
 
กองช่าง
 


นายประสพ ผลเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นายช่างโยธา


-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า


นางสาวปานทวี แพพะยอม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิการ


นายอัษฎายุธ คงสิบ
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายจักรกฤษ อินทะชัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวมาลิญ ขุมพลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999