หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บุคลากร  
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


นางณิชานันท์ อินบัว
รองปลัด อบต.วังชะโอน
รักษา่การแทนปลัด อบต.วังชะโอน
 
กองการศึกษาฯ
 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางจิราทิพย์ ใจแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวจารุณี กลิ่นสอน
ครู


นางอารีรัตน์ กลางเมืองพล
ครู


นางสาวศิริกุล อุ่นสมัย
ผู้ดูแลเด็ก


นายภานุวัฒน์ สีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999