หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บุคลากร  
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


นางณิชานันท์ อินบัว
รองปลัด อบต.วังชะโอน
รักษา่การแทนปลัด อบต.วังชะโอน
 
กองสวัสดิการสังคม
 


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ


นางนัชชา สีสมุทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวเจนจิรา แจ้งสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนพวรรณ ศรีพัฒโนทัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวนันทิา ทิพย์กาวิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999