หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  สาธารณูปโภค  
 
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
การให้บริหารกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน บางหลังคาเรือนได้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 98 หลังคา
โดยมีรายละเอียดตามการสำรวจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอขาณุวรลักษบุรี ดังนี้

ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 2,621 ครัวเรือน

มีไฟใช้แล้ว จำนวน 2,566 ครัวเรือน

ปักเสาพาดสาย จำนวน 2,468 ครัวเรือน

โซลาร์โฮม จำนวน 98 ครัวเรือน

ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 55 ครัวเรือน
*** หมายเหตุข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี ***
 
การสื่อสารในตำบล
 
   

มีการใช้ติดการติดต่อสื่อสารของ อบต.วังชะโอนหมายเลขโทรศัพท์ 055-772518

หมายเลขโทรสาร 055-772516

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 1669

ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ 100 ของครัวเรือน

หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาล

มีไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในตำบล
 
 
การบริการด้านประปา เป็นระบบประปาหมู่บ้านของหน่วยงานต่างๆ ที่โอนมาเป็นของ อบต.วังชะโอน ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้ง อบต. มีกิจการประปาเป็นของ อบต. เอง สามารถให้บริการได้ในหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 และ ให้คณะกรรมการประปา หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้จัดเก็บ และดำเนินกิจการประปา และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

ประปาหมู่บ้านมีประปาขนาดใหญ่ อยู่ที่ ม.2, ม.3, ม.6, ม.7, ม.8, ม.9, ม.13

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน จำนวน 2 แห่ง

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 300-350 ลบ.ม.ต่อวัน

หมู่บ้านอื่นมีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
         

ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง

ร้านอินเตอร์เน็ต/เกมส์ จำนวน 3 แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดกลาง (โรงงานลูกชิ้นวังชะโอน)
    จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (โรงงานน้ำทิพย์กำแพงเพชร)
    จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 50 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 10 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10