<
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  วิสัยทัศน์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.วังชะโอน

   
"ตำบลวังชะโอน ล้ำเลิศด้านภูมิปัญญา
พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาตลอดชีวิต
ผูกจิตรศิลปวัฒนธรรม ผู้นำทางด้านอาชีพ"
 
 
พันธกิจ
 

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก ปลอดสารพิษ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น

คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การวางและจัดทำผังเมือง
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10